CLEANING AND HYGIENE PRODUCTS

DEVELOPMENT

MANUFACTURING

 DISTRIBUTION

bg
 • Turks
 • Slowakije
 • Griekeland
 • Finland
 • Zweden
 • Noorwegen
 • Deens
 • Russisch
 • Bulgaars
 • Roemenie
 • Hongarije
 • Slovenie
 • Tsjechisch
 • Pools
 • Lithuian
 • Lets
 • Estland
 • Italie
 • Portugal
 • Spaans
 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Nederlands

Unicol VLF

Силно концентриран нископенлив препарат за почистване

Характеристики
Особено подходящ за премахване на силни замърсявания от подове, както и за употреба като универсален нископенлив препарат за почистване. За употреба в машини за почистване на подове (скрубер / машина за изсушаване). Идеален за употреба в промишлени помещения, училища, болници, спортни зали, фабрики и работилници. 

Дозировка и начин на употреба
Скрубер
 / машина за изсушаване
Общи положения
В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 2% до 4% (1:50 до 1:25). 

За предпочитане е да се остави продуктът да подейства известно време. След това отстранете или напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

PH meter
(Code 929) - 10L  |  200L